divendres, 5 de setembre del 2008

ENQUESTA VISAT WEB


Hola a tothom.

Al butlletí del @COAC d'aquesta setmana demanen que participem a l'enquesta sobre el servei de visat https://www.coac.net/survey/entry.jsp?id=1220455164578 (també el trobareu al butlletí digital que us han d'haver enviat per mail).

Creiem que és una molt bona ocasió que tots els qui no utilitzem habitualment windows + internet explorer + MS-officce i per tant tenim problemes per fer servir certs recursos del CoAC (el programa docs de visat, que per exemple genera els impresos només si es disposa de MS-office; el visat web, en el que la pàgina només funciona amb internet explorer; la signatura digital, en que per exemple la clau només funciona amb windows...) omplíssim l'enquesta, a veure si aconseguim un percentatge suficientment alt de queixes com per a que ens facin cas.

Cap de les opcions que dóna l'enquesta preveu la possibilitat que no utilitzem els serveis informàtics de visat per incompatibilitat tècnica, és per això que aquest punt s'hauria de fer constar als comentaris finals.

Fer-vos notar que l'enquesta forma part del sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 del servei integral de visat del COAC i per tant les queixes haurien de ser tingudes molt en compte.

Per últim, us demanem que feu arribar aquesta petició a altres col·legiats que es trobin en situacions semblants (usuaris de Mac, de firefox, d'OpenOffice, de linux...) o aquells que per simpatia puguin fer constar les mateixes queixes.

Salut!