dimecres, 17 d’octubre del 2007

CONVERSES AMB LA VOCALIA DE PRESIDÈNCIA

Bon dia, a tots.

Us escrivim per comentar-vos la darrera reunió mantinguda amb Pere Castelltort, Vocal de presidència, que té, entre d'altres responsabilitats la de reestructurar l'àmbit informàtic tant del COAC com també les aplicacions i suport informàtics adreçats al col·legiats.

Ens va transmetre bones intencions, cosa fins ara habitual, però, a diferència de converses anteriors, en base a una serie d'accions ja iniciades i ben pautades. Totes aquestes accions depenen d'una d'inicial consistent en una gran auditoria respecte de la informàtica a la demarcació, que ha de marcar les línies directrius de la resta d'accions ja previstes (millora de serveis, canvis, supressions, convenis, etc...). Aquesta auditoria té un inici immediat.

Per tant, encara no us podem comunicar solucions concretes ja a la nostra disposició, confiem en que arribaran molt aviat.

El que hem fet és transmetre de nou les inquietuds dels minoritaris (MAC, GNU...), apuntant que la nostra minoria resulta relativa si s'enquadra dins de la legalitat. Hem insistit en la conveniència de canviar els tipus de programes i ajuts propis, potenciant el PHP i el PDF, propostes que comparteixen i que tindran com a primer pas la creació d'un portal general de recursos informàtics i un butlletí informàtic, en els que ja s'està treballant. Intentarem aprofitar l'anunciat butlletí informàtic com a una via de difusió i de coneixement de nous membres del Col·lectiu.

Se'ns va avançar que en breu que tothom podrà visar telemàticament via web amb firma professional amb nous dispositiu multiplataforma.

I més enllà de les reclamacions de viabilitat d'us de plataformes no PC i no comercials, es va fer una crítica general de la qualitat del servei informàtic del COAC, demanant un salt qualitatiu superant les limitacions dels equips desenvolupadors actual, voluntariosos però no expert en aquests temes, cosa que s'acaba notant.

Podem dir que hem aconseguit un compromís d'atenció i un ús de les nostres protestes de cara a l'obtenció d'acords, esdevenint així un petit però incisiu grup de pressió. Tanmateix es comptarà amb nosaltres en les pròximes reunions periòdiques de seguiment d'aquesta reestructuració informàtica comentada. Ja us ho anunciarem de cara a poder tenir la presència d'algú de vosaltres.

Cal donar les gràcies a l'Albert Que per obtenir el contacte de Pere Castelltort mitjançant Ramon Bacardit, doncs sembla que finalment em donat amb la persona justa aquí adreçar les nostres reclamacions, gràcies a tractar-se d'un responsable que està per sobre dels diversos departaments de la casa relacionats amb la informàtica, com és el cas del SAI que fins ara era el nostre únic interlocutor.

Bé, com sempre, esperem els vostres comentaris i suggeriments. Salutacions.